Huoltomekaanikko

Toimen/toiminnonkuvaus

Huoltomekaanikko hoitaa itsenäisesti suurkuvalaitteiden ja kirjapainolaitteiden asennus-, korjaus-, etätuki-, sähkö- ja huoltotöitä sekä resursoi ja aikatauluttaa oman työkalenterinsa ja hoitaa asiakaspalvelua yrityksen yrityskulttuurin mukaisesti.

Tehtävänkuvaus

Päävastuualueet:

 • suurkuvalaitteiden ja kirjapainolaitteiden huolto- ja korjaustyöt
 • määräaikaishuolto-, puhdistus-, testaus- ja säätötyöt
 • etätuki puhelimen, s.postin ja TeamViewerin välityksellä
 • käytettyjen koneiden kunnostus ja esittely

Muut tehtävät:

 • asiakastarpeiden selvittäminen huolto-, laite-, varaosa- ja tarvikemyynnin osalta
 • asiakkaan laitetarpeiden kartoittaminen
 • huoltopalvelujen myynti
 • laitemyynnin tekninen tuki
 • huoltokutsujen ja muiden töiden vastaanottaminen, resursointi ja aikataulutus
 • raportointi ja merkintöjen kirjaaminen asiakashallintajärjestelmään
 • hyvän yritys- ja asiakaspalvelukulttuurin ylläpitäminen

Työskentely:

 • työpaikkana on Vantaan toimisto ja isona osana on asiakaskäynnit ympäri Suomea
 • huollon ja myynnin yhteinen viikoittainen viikkopalaveri joko toimistolla tai Skypessä
 • osana toimenkuvaa on huoltokoulutuksiin osallistuminen ulkomailla

Työaika:

 • 37,5 h / viikko
 • Käytössä työaikapankki kolmen viikon jaksotuksella

Työkalut:

 • työpiste Vantaan toimistolla
 • yrityksen pakettiauto
 • kannettava tietokone ja puhelin
 • asiakashallintajärjestelmä, kalenterijärjestelmä ja taloushallintajärjestelmä.

Vaatimukset:

 • sähkö- ja elektroniikkaosaaminen
 • kokemus cad- ja suurkuvalaitteiden huollosta katsotaan eduksi (erityisesti Oce- ja/tai Xerox-merkistä)
 • hyvät tietotekniset taidot
 • hyvä suomenkielen ja englanninkielen suullinen ja kirjallinen taito
 • kyky itsenäiseen työskentelyyn
 • matkustusvalmius
 • motivaatio kehittyä ja kehittää huoltoyksikköä.

Palkkaus:

 • kiinteä palkka kuukausipalkka sopimuksen mukaan (riippuen kokemuksesta ja osaamisesta) + päivärajat ja matkakulukorvaukset toteutuneen ja verottajan käytännön mukaisesti
 • toistaiseksi voimassa oleva työsopimus neljän kuukauden koeajalla

Hakemus

Kysy lisää avoimesta työpaikasta / jätä vapaamuotoinen hakemus palkkatoiveineen osoitteeseen rekry@grafinetoy.fi.