Työturvallisuusohjeistus

TYÖTURVALLISUUSOHJEISTUKSEN TARKOITUS

Grafinet Oy:n työturvallisuusohjeistuksen tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja.

Työturvallisuuden periaatteet

 1. Mietin hetken ennen kuin aloitan työt. Tunnistan vaarat, varmistan turvallisen työympäristön ja työskentelytavan ja kerron niistä myös muille.

 2. Puutun tilanteeseen heti, jos huomaan mahdollisen vaaran.

 3. Vastaan siitä, että minulla on aina riittävä koulutus ja perehdytys sekä oikeat työvälineet ja -ohjeet turvallista työskentelyä varten.

 4. Käytän tarvittavia henkilökohtaisia suojaimia työmailla, joita ovat muun muassa leukahihnallinen kypärä, turvakengät, suojalasit ja heijastava varoitusvaatetus.

 5. Vastaan siitä, että tiedän asiakkaiden vaatimukset ja olen suorittanut kaikki asiakkaiden yleiset ja toimipistekohtaiset koulutukset ja perehdytykset sekä minulla on kaikki tarvittavat voimassaolevat työluvat, työturvallisuuskortit ja tulityökortit.

 6. Siisteys ja järjestys ovat myös työturvallisuusasioita. Pidän huolen siitä, että pakkausjäte ja muu jäte lajitellaan asiakkaan osoittamiin pisteisiin.

 7. Käytän aina turvavyötä ajoneuvossa. En koskaan ylitä nopeusrajoituksia tai käytä matkapuhelinta ilman hands free -laitetta ajaessani. En koskaan aja tai tee töitä alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

 8. Teen vaaran paikoista ja läheltä-piti -tilanteista aina turvallisuushavainnon ja raportoin tapaturman viikon sisällä tapahtuneesta Grafinet Oy:n turvallisuushavainnointilomakkeella.

Turvallisuustavoitteet

0
tapaturmaa

Kaikessa tekemisessä tavoitteena nolla tapaturmaa

3
Havaintoa / henkilö

Kolme turvallisuushavaintoa / henkilö joka vuosi

TOIMENPITEET ONNETTUMUUDEN SATTUESSA

 1. Pelasta vaarassa olevat

 2. Varoita muita

 3. Sammuta lähimmällä sammuttimella

 4. Hälytä apua numerosta 112 tai palopainikkeesta

 5. Estä lisäonnettomuuksien syntyminen

 6. Pysäytä vaara-alueella käytössä oleva koneet ja laitteet

 7. Rajoita sulkemalla ovet ja ikkunat poistuessasi ja mahdollisesti ilmastointi

 8. Opasta apuun tulevia rakennuksen ulko-ovelta

 9. Toimi rauhallisesti
  – Henkilövahingoissa anna ensiapua
  – Älä vaaranna omaa tai muiden terveyttä
  – Käytä merkittyjä poistumisreittejä tai hätäpoistumisteitä ja siirry kokoontumispaikalle
  – Ilmoita omalle työnjohtajallesi tai asennusvalvojalle

TYÖTURVALLISUUSTASON MITTAAMINEN JA ANALYSOINTI

Mittaamme työturvallisuustasoa seuraavilla mittareilla:

 1. Sairauspäivät (poissaoloon johtavien tapaturmien määrä)
 2. Läheltä-piti -tilanteet

Analysoimme perin pohjin kaikki sairauspoissaoloon johtaneet ja läheltä-piti -tilanteet ja puutumme ongelmiin johdonmukaisesti tekemällä korjaukset viipymättä.

TILAAJAVASTUULAIN VAATIMAT ASIAKIRJAT

Grafinet Oy ylläpitää tilaajavastuulain vaatimia asiakirjoja ja tietoja Luotettavat Kumppanit -palvelussa. Lisäksi olemme laatineet työterveysohjeistuksen henkilöstöllemme.